Стручни и руководећи кадар

Нешто више о нашем стручном кадру

У свом раду са децом стручни тим настоји да истакне и подржи потенцијале и особености сваког детета. Велика пажња поклања се реалним, животним ситуацијама из којих деца уче. Напредак деце се прати свакодневно и постепено се сачињава јединствена путања развоја сваког детета.

Карактеристика рада нашег тима је и неговање отвореног модела комуникације у вртићу захваљујући којем се остварују разноврсни облици сарадње вртића са породицом и локалном заједницом.

Стручни и руководећи кадар