Општа правила у дечијој кући Бубамарица

Поштовање ових правила  потребно је због добробити све деце уписане у вртић и у циљу квалитетније организације живота и боравка у вртићу.

Општа правила

 • Приликом сарадње са колективом користите се уважавајућом комуникацијом прикладном за васпитно-образовни контекст;
 • Облачите дете у вишеслојну одећу која је удобна за игру, која се лако скида и облачи, и обувате стабилну, неклизајућу обућу;
 • Редовно пратите обавештења на огласној табли, улазним вратима вртића као и у вибер групи;
 • За дуже разговоре заказујете индивидуалне састанке;
 • Редовно присуствујете родитељским састанцима;
 • Редовно измирујете своје обавезе према Установи;

При доласку и одласку из вртића

 • Поштујете радно време вртића које је прилагођено потребама родитеља. Вртић ради од 07 до 18 часова; Стога нема потребе да касните по дете; У случају евентуалног кашњења по дете, обавезно је обавестити неког од запослених из установе;
 • Због несметаног одвијања васпитно-образовног рада наша препорука је да доведете дете у вртић најкасније до 09 часова; На тај начин обезбеђујете постепени прелаз активности детета;
 • Лично уведете дете у вртић и припремите га (преобујете, раскомотите и сл.); (осим у време пандемије када родитељи не улазе у просторије вртића);
 • Лично предате и преузмете дете од васпитача;
 • Писмено овластите пунолетне и психо-физички здраве особе, које у случају ваше спречености, могу довести и преузети дете из вртића; Приликом доласка друге особе по дете обавезно је најавити долазак друге особе најкасније у току дана доласка.
 • Обавезно обавестите колектив у случају промене адресе и броја телефона и других важних промена за дете;
 • У случају изостанка детета из вртића, обавестите колектив о разлозима и времену изостанка.

Безбедност

 • Затварате дворишна и улазна врата за собом и не паркирате свој аутомобил у унутрашњем паркиралишту вртића нити испред дворишних врата;
 • Не доносити опасне материје и предмете у вртић;
 • Не доносите предмете и ствари од личног значаја. Установа не одговара за њихово евентуално оштећење или губитак..
 • Информишете колектив Установе о посебним потребама и захтевима према вашем детету.

Здравље

 • Приликом уписа у вртић обавезно донесете потврду од доктора да дете може да иде у колектив;
 • Приликом уписа у вртић обавезно донесете здравствени лист попуњен код Вашег педијатра;
 • Не доводите болесно дете у вртић;
 • Не доводите дете у вртић уколико постоји и најмања сумња да ће се разболети (рани знаци болести које родитељи препознају код свог детета);
 • Након болести донесете потврду од лекара да је дете оздравило и да може да иде у колектив;  
 • Уколико се дете због клиничке слике коју показује искључи из вртића, обавезно је донети потврду педијатра при повратку у колектив;
 • При позиву из вртића због здравствених тегоба детета дођете по дете у најкраћем могућем року;
 • Уколико дете изостане из вртића због путовања или других личних разлога 5 дана и дуже, обавезно је донети поврду од педијатра да је дет здраво и да може да иде у колектив;
 • Ради заштите вашег детета и друге деце, обавестите колектив уколико ваше дете оболи од неке заразне болести;
 • Да у дечје собе улазите прикладно обувени;
 • Водите рачуна о хигијени дететових ствари у боксићу (редовно их замењујете и одржавајте боксић уредним).