Програми

Начин рада са децом

Програм у нашем вртићу настао је као скуп идеја деце, родитеља и васпитача, који има обавезу да не занемари ниједну област образовно-васпитног рада. У оквиру нашег свакодневног рада су активности из развоја говора, света око нас, почетних математичких појмова, ликовног, музичког и физичког васпитања.

Поред учитеља, медицинских сестара, педагога, логопеда, деци помажу и музичко васпитање, енглески језик, шах, спорт, фолклор. Такође, као додатну активност за децу узраста од 3 до 7 година нудимо организоване спортске, језичке, музичке и ликовне активности, шах и још много тога, наравно по избору сваког детета, односно родитеља.. Свако наше дете има могућност да индивидуално напредује у области која му је најдража, а родитељима представљамо склоности детета према појединим областима и упућујемо их на размишљање о могућностима даљег неговања одређеног уметничког правца код детета.

Када нам временске прилике дозволе, већину активности организујемо у лепо уређеним двориштима наших објеката са уређеном радном собом, тако да наша деца поред игре на најлепши начин стичу нова знања.

Рад на развоју дечјег стваралаштва је саставни део свих ових активности: штампање, цртање, сликање, вајање, певање, глума, говор… То је само део онога што деца свакодневно развијају, а све се то показује кроз изложбе радова у холу наших вртића, на бројним ликовним конкурсима, позоришним представама и представама.

Сви смо уједињени око идеје да свако дете има свој потенцијал који треба препознати и адекватно усмерити.

Подела програма по старосним групама

Сва деца у нашим вртићима су подељена у старосне групе које обухватају јаслену, млађу и старију групу и вртићке групе које су поново подељене по узрасту, па је образовни програм осмишљен и прилагођен сваком узрасту.

УЗРАСНЕ ГРУПЕ:

 • ЈАСЛЕНА МЛАЂА ГРУПА – 6 – 24 мес
 • ЈАСЛЕНА СТАРИЈА ГРУПА – 24 – 36 месеци
 • МЛАЂА ГРУПА ВРТИЋА – 3-4 год
 • СРЕДЊА ГРУПА ВРТИЋА – 4-5 год
 • СТАРИЈА ГРУПА ВРТИЋА – 5-6 год
 • ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА – 6 – до поласка у школу

ГРУПА ЈАСЛЕНА (млађе / старије):

Програм рада за јаслени узраст обухвата реализацију задатака из области неге и образовно-васпитног рада. Ове послове обављају медицинске сестре – васпитачи, специјализовани за овај узраст деце. Брига о деци јасленог узраста подразумева одржавање хигијене, задовољавање потреба за исхраном, одмором, игром, социјализацијом и боравком на отвореном. Поред наведеног, најважнији задатак неге у нашим вртићима је превенција и заштита здравља, која се остварује свакодневним и периодичним (систематским) праћењем свих фактора који утичу на здравље и правилан развој деце. Основни циљ васпитно-образовног рада са децом овог узраста је стварање повољног васпитног амбијента у коме ће дете стећи искуство сопственим темпом развоја. Организационим системом садржаја и методама рада дете ће преносити искуства из практичних знања и стицати нова.

Задатак васпитно-образовног рада је да негује, обогаћује и подстиче спонтани развој деце кроз унапред припремљени план и програм прилагођен овом узрасту, који подразумева уважавање специфичности узраста и индивидуалних потреба детета стварањем повољног друштвеног -емоционална клима и васпитно окружење које мотивише дете на постизање. адекватне резултате у све четири области развоја – сензомоторни развој / когнитивни развој / социјално-емоционални развој / развој говора и комуникације.

План и програм образовно-васпитног рада реализује се на месечном нивоу на основу месечне теме дефинисане АКРЕДИТОВАНИМ ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ и која је подељена на следеће области, односно ДЕЛАТНОСТИ:

 • ГОВОРНО – ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
 • ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ АКТИВНОСТИ
 • РАЗВОЈ ЧУЛНЕ ОСЕТЉИВОСТИ И ОПАЖАЊА
 • СОЦИО – ЕМОЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ
 • МОТОРИЧКЕ АКТИВНОСТИ
 • ГРАФИЧКО – ЛИКОВНЕ АКТИВНОСТИ
 • МУЗИЧКО – РИТМИЧКЕ АКТИВНОСТИ

У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА И НЕГЕ ДЕЦЕ ВАЖАН ЗАДАТАК ЈЕ И САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ.

ВРТИЋКЕ ГРУПЕ (млађа / средња / старија)

Управо у овом узрасту дете почиње да упознаје и открива себе, стиче искуства и сазнања о свом социјалном окружењу, развија односе и упознаје свет око себе. Програм рада за вртићки узраст подразумева реализацију задатака из области васпитно – образовног рада. Ове задатке спроводе васпитачи, чија највећа улога у овом узрасту детета је да му пружи позитивну мотивацију, помоћ и подршку у истраживању себе и околине. Овај вид подршке се огледа у прилагођавању садржаја дететовим могућностима, праћењу његовог интересовања, приближавању одређених тема његовом узрасту и развојном капацитету, охрабривању и вођењу кроз његово самооткривање и самосталне активности. Такође, улога васпитача је да отклони све препреке на које дете може наићи у току похађања вртића.

Задаци васпитно-образовног рада са децом вртићког узраста су стицање позитивне слике о себи, развијање поверења у себе и друге, развијање моторичких способности, подстицање самосталности и одговорности, развијање социјалних и моралних вредности, развој и контрола емоција, подстицање сваког вида изражавања…Рад у малим вртићким групама омогућава васпитачима да реализује индивидуални приступ сваком детету, да на најбољи начин спозна његове способности и потребе, а самим тим да пружи најадекватније усмеравање сваког детета, али и помоћ када је то потребно како би реализација програма предвиђеног за одређени узраст протекла успешно и како би свако дете могло да на најбољи могући начин схвати и савлада задатке из одређене области. Главни циљ васпитача је да заједно са децом, уз много љубави, много пажње и посвећености омогући сваком детету да на најбољи начин развија своју креативност, индивидуалност и радозналост, наравно у складу са својим интересовањима и потребама.

План и програм васпитно – едукативног рада реализује се на месечном нивоу на основу месечне теме која је дефинисана АКРЕДИТОВАНИМ ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ и који је подељен по следећим областима, тј. АКТИВНОСТИ:

 • РАЗВОЈ ГОВОРА
 • УПОЗНАВАЊЕ ОКОЛИНЕ
 • ПОЧЕТНИ МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ
 • ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ
 • ЛИКОВНЕ АКТИВНОСТИ
 • МУЗИЧКО АКТИВНОСТИ

У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА И НЕГЕ ДЕЦЕ ВАЖАН ЗАДАТАК ЈЕ И САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ.

 

Припремни предшколски програм

„Бубамарица” је предшколска установа која својим будућим школарцима издаје потврду о завршеном предшколском програму која је неопходна за упис у први разред основне школе.

Припремни предшколски програм одвија се свакодневно у вртићкој „учионици” где се доприноси развоју физичке, социјалне, емоционалне и интелектуалне зрелости код деце. Поред васпитно образовног рада у вртићу деца се навикавају и на рад код куће ”домаћи задаци”, а организовано посећујемо и основне школе у ​​нашој околини где се упознајемо са школским животом и радом.

Припремни предшколски програм је завршна фаза континуираног процеса који започиње још од млађе јаслене групе. Као „дипломци” нашег вртића предшколци показују способност за прилагођавање различитим околностима, разликују игру и забаву од учења, улажу напор у откривању и остваривању својих циљева, одлажу своје потребе као и што адекватно реагују како на победу тако и на пораз. Из нашег вртића крећу у школу са високом степеном спремности, успешни су и запажени у односу на друге.

Њихов развој пратимо и подржавамо и после поласка у првом разреду.